צור קשר

כיצד מתבצעת הבדיקה?

/כיצד מתבצעת הבדיקה?
התקשרו לוריפיי

כיצד מתבצעת הבדיקה?

מדגימת הדם שתילקח ממך מבודדים מקטעי הDNA החופשי ונבדקים באמצעות ריצוף כלל גנומי (whole genome sequencing) של מילוני מקטעי DNA. הבדיקה בוחנת את כמות המקטעים מכל כרומוזום, את אורכם של המקטעים, את שיעור ה-DNA ממקור עוברי (fetal fraction) עוד. באמצעות אלגוריתם משופר הבדיקה יכולה לזהות בוודאות גבוהה הפרעה כמותית, כגון עודף או חסר כרומוזום בעובר.

2017-05-28T14:26:23+03:00
נגישות